Artikel, Management Support

Krijg meer voor elkaar door verleidelijk te schrijven

Krijg meer voor elkaar door verleidelijk te schrijven - management support - Wilke Martens

Mails die maar niet beantwoord worden, rapportages die niet op tijd aangeleverd worden of een uitnodiging waar niemand op reageert: voor veel managementassistenten is dit herkenbaar. De kans is groot dat niet de inhoud van je boodschap het probleem is, maar dat je tekst nét niet aantrekkelijk genoeg was. Je mail of uitnodiging is onderop de stapel ‘nog te lezen’ beland. Door te zorgen voor een verleidelijke tekst, kun je sneller antwoord krijgen en meer gedaan krijgen. Zonder dat je drammerig overkomt. Tijdens de workshop ‘Verleidelijk Schrijven’ geeft Stefanie de geheimen van een activerende tekst prijs.

Durf 

‘We zouden het zeer op prijs stellen als…’, ‘Hierbij doe ik u informatie toekomen over…’ of ‘Bij dezen wil ik uw aandacht vragen voor…’ Veel secretaresses en managementassistenten hebben tijdens hun opleiding nog geleerd om heel formeel te zijn in hun schrijven. Hoe netjes ook, meestal levert het lange teksten op waar de lezer zich maar moeizaam doorheen worstelt. Nergens meer voor nodig, vindt Stefanie. In tijden van mails en snelle appjes moet direct duidelijk zijn wat je boodschap is: door lange, formele introducties en omslachtige zinnen haken mensen af. Durf daarom informeler te schrijven.

Lees het hele artikel op www.managementsupport.nl